Σχετικά με εμένα

Φοίτησα για έξι έτη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισαγωγή μου με το σύστημα των Πανελλήνιων Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Μετά το πέρας των  σπουδών, εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου, αναλαμβάνοντας για 15 μήνες καθήκοντα αγροτικού ιατρού στο ΓΝΝ Άρτας και στο ΠΙ Κομποτίου.

Έχοντας τελειώσει το γενικό κομμάτι των σπουδών μου, συνέχισα την ειδίκευσή μου στο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", όπου μετά από 5ετή παρακολούθηση και διεξαγωγή εξετάσεων έλαβα την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής (Κλασική και Επεμβατική Ακτινολογία, Υπέρηχοι - Triplex, Μαστογραφία, Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία).

Ως ειδικός πλέον Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, εργάστηκα για δύο έτη στη θέση του Επιμελητή στα τμήματα Υπερηχοτομογραφίας και Αξονικής - Μαγνητικής Τομογραφίας στα ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" και ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς".

Από τον Φεβρουάριο 2013 διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο υπερήχων, στο οποίο διενεργούνται Υπέρηχοι, Triplex και Παρακεντήσεις-Βιοψίες.