Προετοιμασία πριν την εξέταση

  • US Άνω Κοιλιάς

Ο εξεταζόμενος πρέπει να παραμείνει νηστικός, τόσο από στερεές τροφές όσο και από υγρά, τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την εξέταση. Επιτρέπεται μόνο η λήψη νερού. Σε εξεταζόμενους με ιστορικό χολοκυστεκτομής δεν ισχύουν οι προηγούμενοι περιορισμοί.

  • US Κάτω Κοιλιάς

Ο εξεταζόμενος πρέπει να πιει τουλάχιστον 1lt νερό ξεκινώντας σταδιακά τη λήψη μισή με μία ώρα πριν την εξέταση. Στόχος είναι η πλήρωση της ουροδόχου κύστης. Για τον λόγο αυτόν ο εξεταζόμενος δεν πρέπει να ουρήσει μέχρι τη διενέργεια της εξέτασης.

  • Αιμοδυναμική μέλέτη AV επικοινωνιών και μοσχευμάτων αιμοκάθαρσης

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση. Καλό ωστόσο είναι στις περιπτώσεις που η εξέταση γίνεται προς διερεύνηση δυσλειτουργίας και όχι για κάποιον άλλο επείγοντα λόγο, να προγραμματίζεται μεταξύ δύο συνεδριών και όχι την ίδια μέρα της αιμοκάθαρσης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται τόσο η επιπλέον επιβάρυνση του εξεταζομένου την ημέρα της αιμοκάθαρσης όσο και η επιβάρυνση του σημείου της παρακέντησης.

  • FNA Θυρεοειδούς

Για διάστημα πέντε ημερών πριν τη διενέργεια της παρακέντησης, ο εξεταζόμενος, και σε συνεννόηση πάντα με τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό, πρέπει να διακόψει τυχούσα αντιπηκτική αγωγή, συμπεριλαμβανόμενης και της λήψης ασπιρίνης. Την ημέρα της παρακέντησης, ο εξεταζόμενος φροντίζει να έχει μαζί του μία γενική εξέταση αίματος και έναν έλεγχο πηκτικότητας (INR, PT,aPTT).