Στο ιατρείο εκτελούνται εξετάσεις με υπέρηχο  και υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες βιοψίες.